امام جمعه ایوان: انتقال آب سیاهگل احتیاج به کار کارشناسی عمیق دارد

پیشرفت ۹۰ درصدی مراحل عملیاتی احیا و بازآفرینی موزه شهر اردبیل
پیرامون انتقاداتی مبنی بر انتقال آب سیاهگل از شهرستان ایوان به بخش چوار شهرستان ایلام امام جمعه این شهرستان در گفت و گو با خببرآنلاین به نکات خاصی اشاره کرده اند که می تواند چاره گشای این مشکل باشد.

پیشرفت ۹۰ درصدی مراحل عملیاتی احیا و بازآفرینی موزه شهر اردبیل