سرپرست جدید فرمانداری لردگان معرفی شد

پیشرفت فیزیکی 28 درصدی طرح انتقال آب بن – بروجن
ایرنا نوشت : سرپرست جدید فرمانداری شهرستان لردگان روز یکشنبه معرفی شد.

پیشرفت فیزیکی 28 درصدی طرح انتقال آب بن – بروجن