بازار سیاه آب‌ فروشی در زنجان

پیروزی مقتدرانه کشتی گیران زنجانی
معاون برنامه‌ ریزی آب منطقه‌ای زنجان موضوع آب‌ فروشی توسط باغداران و کشاورزان را تایید کرد و گفت: برای این‌که بتوانیم این مشکل را حل کنیم نیاز به بررسی موضوع و ارائه راهکار برای آن هستیم که در حال حاضر همه شرکت‌ های روی هم با معضل کم آبی مواجهند.

پیروزی مقتدرانه کشتی گیران زنجانی