تعداد مصدومان حادثه برخورد دو قطار در سمنان به ۷۰ نفر رسید/ اسامی تعدادی از مصدومان

پیروزی ترامپ؛ از انقلاب سفید در آمریکا تا پاره کردن برجام
دکتر کولیوند گفت: در پی برخورد دو قطار در سمنان تا کنون 70 نفر مصدوم شده اند.

پیروزی ترامپ؛ از انقلاب سفید در آمریکا تا پاره کردن برجام