متیس دستور اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان را امضا کرد

پیدا کردن پرنده آبی در تماشاخانه همای سعادت
مهر نوشت: «جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا دستور اعزام نظامیان بیشتری از این کشور به افغانستان را امضا کرد.

پیدا کردن پرنده آبی در تماشاخانه همای سعادت