رونمایی از ٣٨ عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب لرستان

پیام پروفسور سمیعی به دانش‌آموزان در روز اول مهر: روزهایتان را صرف تحصیل کنید
همزمان با سومین روز از یازدهمین نمایشگاه کتاب استان لرستان از ٣٨ عنوان کتاب ناشران و مولفین استان رونمایی شد .

پیام پروفسور سمیعی به دانش‌آموزان در روز اول مهر: روزهایتان را صرف تحصیل کنید