روشنگری رهبرانقلاب از نقشه دشمن درباره قیام یمن در درس خارج فقه

پیام سفیر ایران در آنکارا در پی ترور سفیر روسیه
کانال تلگرامی KHAMENEI.IR برای تخستین بار روشنگری رهبرانقلاب از نقشه دشمن درباره قیام یمن را منتشر کرده است. سخنان ایشان در درس خارج فقه بیان شده است.

پیام سفیر ایران در آنکارا در پی ترور سفیر روسیه