محموله‌ای که روس‌های به ایستگاه فضایی فرستادند

پیام روزبه چشمی به هواداران استقلال
فضاپیمای “پراگرس 67” با استفاده از موشک سایوز به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده شد.

پیام روزبه چشمی به هواداران استقلال