از گاف ترامپ تا زمین‌خوردن نرخ خودروها / پربازدیدهای ۲۷ آبان

پیام تسلیت ولایتی برای بانوی مبارز
کاهش قیمت خودروها در بازار به همراه طعنه پسرهای ایرانی به دختران در ۲۷ آبان، پربازدیدترین اخبار بود.

پیام تسلیت ولایتی برای بانوی مبارز

دانلود زاپیا برای کامپیوتر