اعتراض کارگردان «گشت۲» نتیجه داد/ جلسه رییس سازمان سینمایی با سعید سهیلی

پیام تسلیت محمدمهدی حیدریان برای درگذشت حمید آخوندی
رییس سازمان سینمایی با کارگردان «گشت۲» درباره موضوع قاچاق این فیلم جلسه گذاشت.

پیام تسلیت محمدمهدی حیدریان برای درگذشت حمید آخوندی