هیات بلندمرتبه نظامی ترکیه به ایران سفر می‌کند

پیام تسلیت حسین انتظامی به مدیر مسئول روزنامه الوفاق
ایسنا نوشت: ژنرال خلوصی آکار رئیس ستاد ارتش ترکیه در راس هیات بلندمرتبه نظامی هفته آینده به ایران می آیند.

پیام تسلیت حسین انتظامی به مدیر مسئول روزنامه الوفاق