تصاویر | ایده‌هایی برای آشپزخانه شما

پیام تبریک مرکل به ترامپ
یک شرکت طراح داخلی اسپانیایی ایده‌هایی را برای متنوع کردن کانتر یا همان میز کار آشپزخانه ارایه داده است که با تمامی ایده‌های قبلی متفاوت بوده و خطوط شکسته و ناهمگن در طراحی آن دیده می‌شود.

پیام تبریک مرکل به ترامپ

دانلود رایگان اینستاگرام