اجرای یک نمایش دانشجویی از تبریز در جشنواره بین المللی آنکارا

پیام تبریک مدیرکل ورزش وجوانان گیلان درپی افتخارآفرینی بانوی گیلانی برای نخستین بار در آسیا
نمایش دانشجویی “شب و خون” (kan ve Gece) به نویسندگی و کارگردانی رسول ایرانزاد آقامیرلو در جشنواره بین المللی آنکارا به اجرا پرداخت.

پیام تبریک مدیرکل ورزش وجوانان گیلان درپی افتخارآفرینی بانوی گیلانی برای نخستین بار در آسیا