زمینه های خشونت در فکر دینی معتزله

پیام تبریک علی‌منصور برای کی‌روش
روز چهارشنبه یازدهم اسفند ماه، فرصتی شد تا در همایش «تسامح و مدارا در فرهنگ اسلام و ایران»، در دانشگاه آزاد نجف آباد با شماری از استادان و دانشجویان عزیز صحبت کنم. موضوع بحث این بنده خدا، این بود که «چرا معتزله از فهم متساهلانه دینی دور هستند» به عبارت دیگر، عقاید معتزله در باره عوام و سختگیری دینی آنان را مورد بحث و بررسی مختصر قرار دادم. متن زیر خلاصه آن سخنرانی است.

پیام تبریک علی‌منصور برای کی‌روش