روایت سایت فیفا از شادی ایران در شب صعود به جام جهانی

پیام تبریک رییس صداوسیما برای صعود ایران به جام‌جهانی
سایت فیفا در گزارشی به خوشحالی بازیکنان ایران و مصاحبه آنها بعد از بازی پرداخته است.

پیام تبریک رییس صداوسیما برای صعود ایران به جام‌جهانی