از طوفان واکنش‌ها به گورخوابی معتادان تا پیشنهاد عجیب به بازیگر زن در اینستاگرام / پربازدیدهای ٨ دی

پیام‌های تسلیت مدیران هنری برای غیبت غمگین دنیا فنی‌زاده
در ٨ دی‌ماه، باز هم واکنش‌های مختلف به خبری که درباره در گور خفتن معتادان حاشیه تهران منتشر شده‌بود، ادامه دارد.

پیام‌های تسلیت مدیران هنری برای غیبت غمگین دنیا فنی‌زاده