نرخ تورم آبان به ۸.۶ درصد رسید

پیامک دولت سوریه به شورشیان اطراف حلب برای انجام یک بازی دوستانه !
بانک مرکزی، نرخ تورم آبان امسال را 8.6 درصد اعلام کرد.

پیامک دولت سوریه به شورشیان اطراف حلب برای انجام یک بازی دوستانه !