تصاویر | فرو نشست زمین در میدان معلم

پول‌های کثیف در سینما از نگاه یک تهیه کننده/ منوچهر محمدی: فروش «مارمولک» می‌توانست دست‌نیافتنی شود
فرو نشست زمین در خیابان بیگلو میدان معلم تهران باعث ایجاد گودالی بزرگ و ترک خوردگی در چند ساختمان شد.

پول‌های کثیف در سینما از نگاه یک تهیه کننده/ منوچهر محمدی: فروش «مارمولک» می‌توانست دست‌نیافتنی شود