نامه اعتراضی سفیر ایران در سازمان ملل در رابطه با حادثه تروریستی تهران

«پوسته» نیکلاس گلدباخ در موسسه کاف
واحد مرکزی خبر نوشت: سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه ای اعتراضی به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل نوشت: تهدیدهای تروریستی که منجر به شهادت هفده بی گناه و مجروح شدن پنجاه نفر شد نتیجه تلاش برای صدور ایدئولوژی تکفیری داعش و القاعدة است.

«پوسته» نیکلاس گلدباخ در موسسه کاف