قاسمی: ” اشتباه ” نه درباره مذاکره بود و نه برجام/ برخی برای منافع شخصی خیانت در امانت می‌کنند

پودر جادویی که عمر میوه و سبزیجات خانه‌ را دوبرابر می‌کند!
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار داشت: آنچه در جلسه مشترک شورای معاونین وزارت خارجه و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان شد با فرض بسته و محرمانه بودن جلسه و تضمین عدم انتشار مفاد آن از سوی اعضای محترم جلسه بود.

پودر جادویی که عمر میوه و سبزیجات خانه‌ را دوبرابر می‌کند!