شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی/تسهیل شرایط صادرات

پوتین به ترکمنستان سفر کرد
مهر نوشت:دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای، شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی را به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد.

پوتین به ترکمنستان سفر کرد