نجات قو از دست شکارچیان در لاهیجان

پوتین: اسناد برقراری آتش بس فراگیر در سوریه امضا شد
یک قطعه پرنده قو توسط دو نفر از طرفداران محیط زیست و با همکاری یگان حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

پوتین: اسناد برقراری آتش بس فراگیر در سوریه امضا شد