تاجیک: کسی که اصلاح‌طلبی را با روحیه ظریف ایرانی ممزوج کند

پوتین: اتهامات علیه ترامپ را با مدرک رد می‌کنم
پاسخ نصرت الله تاجیک دیپلمات اسبق کشورمان به این سوال که پیروزی کدامیک از نامزدها بیشتر به نفع سیاست خارجی کشور است؟

پوتین: اتهامات علیه ترامپ را با مدرک رد می‌کنم