چگونگی تغییر نام از “پرس” و”پرشیا” به Iran

پنچر شدن مریخ‌نورد کنجکاوی/امید به دوام تا پایان ماموریت
حمید بعیدی‌نژاد سفیر کشورمان در لندن در یادداشتی به چگونگی تغییر نام از “پرس” و”پرشیا” به Iran در صفحه اینستاگرام خود پرداخته است که این یادداشت را در زیر می‌خوانید.

پنچر شدن مریخ‌نورد کنجکاوی/امید به دوام تا پایان ماموریت