کجای دنیا ساعت ۱۲ و نیم نیمه شب اکران فیلم برای کودک داریم؟

پنجمین جشنواره گردشگری زردآلوی بسطام
کارگردان پل سفید با انتقاد از زمان اکران فیلم خود گفت: کجای دنیا ساعت ۱۲ و نیم نیمه شب برای کودک فیلم می گذارند من خودم به سختی در آن ساعت از شب تحمل حضور در سالن را داشتم.

پنجمین جشنواره گردشگری زردآلوی بسطام