درخواست رضا کیانیان از مردم

پنجمین‌ نشست کنسولی میان ایران و روسیه برگزار شد
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: بازیگر فیلم «کفش هایم کو» از مردم خواست در کنار کتابخوانی شعر و رمان هم بخوانند.

پنجمین‌ نشست کنسولی میان ایران و روسیه برگزار شد