تصاویر | حاشیه‌های دومین روز از آزمون سراسری ۹۶

پشت پرده اختلافات تازه کی‌روش و اسدی
دومین روز از آزمون سراسری ۹۶ صبح امروز با رقابت ۵۸۰ هزار و ۵۷۰ داوطلبان گروه‌ آزمایشی علوم تجربی و بعدازظهر نیز آزمون برای ۶ هزار و ۲۶۸ داوطلب گروه آزمایشی زبان‌های خارجی برگزار شد.

پشت پرده اختلافات تازه کی‌روش و اسدی