وزیر نیرو: آب رسانی برای روستاها، شیرین ترین و ارزشمندترین کار وزارت نیرو است.

پشت‌پرده مچ‌بندهای زائران چیست؟/ افزایش ۲۳ هزار نفری حجاج ایرانی
وزیر نیرو گفت: امیدواریم با اجرای پروژه های در دست اجرا دیگر هیچ روستای بدون آبی در کشور نداشته باشیم.

پشت‌پرده مچ‌بندهای زائران چیست؟/ افزایش ۲۳ هزار نفری حجاج ایرانی