رهبرانقلاب:وارداتی که کارخانه‌ها را تعطیل می‌کند متوقف شود

پشت‌پرده قرار دادن حاجی‌بابایی در جمع 5 کاندیدای نهایی جمنا /نامه‌ای که رسانه‌ای نشد
حضرت آیت الله خامنه‌ای تصریح کردند: آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه‌های داخلی را تعطیل می‌کند.

پشت‌پرده قرار دادن حاجی‌بابایی در جمع 5 کاندیدای نهایی جمنا /نامه‌ای که رسانه‌ای نشد