یاغی فوتبال ایران جایی در تیم ملی کشورش ندارد

پسر 22 ساله پدر و مادرش را به ضرب گلوله از پا درآورد؛ با اسلحه پدر
کرار جاسم به تیم ملی عراق دعوت نشد.

پسر 22 ساله پدر و مادرش را به ضرب گلوله از پا درآورد؛ با اسلحه پدر