محمدرضا گلزار با مردم در پردیس کورش فیلم می‌بیند

پسر ۱۲ ساله یکی از اراذل و اوباش شرق تهران را زمین‌گیر کرد
محمدرضا گلزار همراه با یکتا ناصر، منوچهر هادی و سید امیر سیدزاده، تهیه‌کننده فیلم سینمایى «مادر قلب اتمى» در سانس‌های فوق‌العاده پردیس سینمایی کورش در کنار مردم حضور خواهند داشت.

پسر ۱۲ ساله یکی از اراذل و اوباش شرق تهران را زمین‌گیر کرد