مهر آمد و سود سهام عدالت واریز نشد!

پسرِ خسرو شکیبایی همبازی همسر شهاب حسینی شد
طبق آخرین اخبار رسمی سراسری مقرر شد،سود سهام عدالت تا پایان شهریور ماه به حساب مشترکینی که اقدام به افتتاح حساب نموده بودند،واریز شود اما ماه پرشور مهر هم از راه رسید و وعده سازمان خصوصی سازی محقق نشد!

پسرِ خسرو شکیبایی همبازی همسر شهاب حسینی شد