تشکیل کمیته مشترک ۱۵ تا ۲۰ نفره «گفت‌وگوی ملی» باحضور اعضای فراکسیون‌های مجلس

«پسران تاریخ» به تئاتر شهر می‌آید
ایلنا نوشت: عضو کمیته «گفت‌وگوی ملی» فراکسیون امید مجلس از تشکیل کمیته مشترک ۱۵ تا ۲۰ نفره باحضور اعضای فراکسیون‌های مجلس در آینده نزدیک خبر داد.

«پسران تاریخ» به تئاتر شهر می‌آید