تصاویر| ماجرای حسن‌کچل و چل‌گیس روی صحنه تئاتر

پست اینستاگرامی گزینه جدید پرسپولیس / زود قضاوت نکنید!
در نمایش «چل‌گیس» که تا 27 خرداد روی صحنه خواهد بود حسن عاشق چل‌گیس می‌شود و برای شکستن طلسم دوری به راه می افتد.

پست اینستاگرامی گزینه جدید پرسپولیس / زود قضاوت نکنید!