سیف: اعتماد مردم به آمارهای اقتصادی را خدشه‌دار نکنید

پست اینستاگرامی برانکو برای قهرمانی تیمش؛ تبریک به کاپیتانمون
ولی الله سیف ریییس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در کانال تلگرام خود به گروههای سیاسی توصیه کرد تا آمارهای اقتصادی را دستمایه منازعات سیاسی نکنند.

پست اینستاگرامی برانکو برای قهرمانی تیمش؛ تبریک به کاپیتانمون