فرهاد مجیدی با این پست منصوریان را وامدار خود کرد!

پریناز ایزدیار و گلاره عباسی در تازه‌ترین عکس‌های «شهرزاد ۲»
فرهاد مجیدی در بزنگاهی تاریخی از علیرضا منصوریان حمایت کرد.

پریناز ایزدیار و گلاره عباسی در تازه‌ترین عکس‌های «شهرزاد ۲»