همسر ترامپ به کاخ سفید نمی‌رود

پروژه سد خداآفرین از مهم‌ترین و مدرن‌ترین طرح‌های کشاورزی شمال‌غرب کشور است
واحد مرکزی خبر نوشت: سخنگوی ترامپ گفت احتمالا همسر ترامپ به کاخ سفید اسباب کشی نخواهد کرد

پروژه سد خداآفرین از مهم‌ترین و مدرن‌ترین طرح‌های کشاورزی شمال‌غرب کشور است