آیین شیرین کاشت درخت همزمان با ولادت افراد را ترویج کنیم

پروژه باغستان بی‌سابقه‌ترین اقدام مدیریت شهری کرج در حوزه جنگ‌لکاری است
عضو شورای اسلامی شهر کرج، با تاکید بر اهمیت حفظ فضای سبز، نقش هر فرد را در توسعه فضای سبز غیرقابل انکار خواند و گفت: جلوگیری از تخریب و در عین حال انجام اقدامات توسعه ای در این زمینه امری است که برای هر فرد میسر بوده و می توان با کمترین هزینه و کمترین فضا نسبت به توسعه فضای سبز در شهرمان اقدام کنیم.

پروژه باغستان بی‌سابقه‌ترین اقدام مدیریت شهری کرج در حوزه جنگ‌لکاری است