راهکارهای مقابله با احتمال افت فشار گاز در گیلان بررسی شد

پروژه‌های محرومیت زدایی در ۵ روستای لرستان اجرا می‌شود
با توجه به شرایط جوی و کاهش شدید دما در روزهای اخیر به منظور بررسی میزان آمادگی دستگاه های اجرائی برای مقابله با حوادث و سوانح احتمالی به ویژه افت فشار گاز، نشستی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد.

پروژه‌های محرومیت زدایی در ۵ روستای لرستان اجرا می‌شود