پیروزی تیم جهانبخش در لیگ اروپا

پرواز آزمایشی بزرگترین هواپیمای جت دوموتوره اروپا
تیم فوتبال آلکمار هلند در لیگ اروپا حریفش را شکست داد.

پرواز آزمایشی بزرگترین هواپیمای جت دوموتوره اروپا