صعود کوهنوردان همدانی به قله آرارت در ترکیه

پرسپولیس چطور با سروش قرارداد بسته آقای طاهری/رفیعی نشان داد نمی‌تواند بلندپرواز باشد!
دبیر هیات ورزش های همگانی همدان گفت: چهار نفر از کوهنوردان همدانی عضو کمیته کوهنوردی هیات همگانی به قله آرارات کشور ترکیه صعود کردند.

پرسپولیس چطور با سروش قرارداد بسته آقای طاهری/رفیعی نشان داد نمی‌تواند بلندپرواز باشد!