هویت دومین سرمایه‌گذارخارجی نفت معلوم شد

پرسپولیس از پرواز تهران جا ماند
شرکت انگلیسی- هلندی رویال داچ شل در کمتر از هشت ماه از زمان امضا تفاهمنامه همکاری مطالعاتی با شرکت ملی نفت ایران، طرح توسعه میدان های آزادگان و یادآوران را ارائه داد.

پرسپولیس از پرواز تهران جا ماند