مجادله دایی و افشاریان در برنامه نود!

پرسپولیسی‌ها دل‌خوش نباشند/طارمی همچنان محروم است
علی دایی و خداداد افشاریان در برنامه 90 بر سر یک خطای پنالتی با یکدیگر بحث کردند.

پرسپولیسی‌ها دل‌خوش نباشند/طارمی همچنان محروم است