لرستان غنیمتی برای سرمایه گذاران خارجی

پرداخت ۸۰ درصد بدهی دولت به پیمانکاران تا پایان ۹۵
استاندار لرستان در دومین کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در لرستان که به میزبانی دانشگاه لرستان برگزار شد، در باب عظمت و قدمت لرستان اشاره کرد: سرزمین مفرغ ها ما را به یاد موزه های پاریس می اندازد وبدون اغراق لرستان یکی از استانهای ثروتمند کشور است.لرستان در عرصه های مختلف صاحب مردان بزرگی چون: آیت ا…بروجردی، سید جعفر شهیدی،سردار شهید بروحردی، مهرداد اوستا و دیگر مشاهیر عرصه های مختلف بوده، این استان مهد تمدن و دارای فرصت های بیشماری جهت سرمایه گذاری ست.

پرداخت ۸۰ درصد بدهی دولت به پیمانکاران تا پایان ۹۵