استراتژیست: نفوذ روسیه و چین در جهان تقویت می‌شود

پرتاب پیشرفته‌ترین ماهواره هواشناسی جهان
نشریه استراتژیست، چاپ استرالیا پیش بینی کرد با ظهور ترامپ در مسند ریاست جمهوری آمریکا نفوذ این کشور در دنیا کاسته و نفوذ چین و روسیه در این کشور تقویت می شود.

پرتاب پیشرفته‌ترین ماهواره هواشناسی جهان

دانلود تلگرام