تصاویر | زد و خورد در تظاهرات ایتالیایی‌ها علیه نخست وزیر این کشور

پدر ابوالفضل:کلیه‌ام را می‌فروشم اما اجازه نمی‌دهم غرور بچه‌ام بشکند
تظاهرات ضددولتی علیه متئو رنتزی، نخست وزیر ایتالیا و علیه همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی به درگیری میان معترضین و نیروهای پلیس منجر شد.

پدر ابوالفضل:کلیه‌ام را می‌فروشم اما اجازه نمی‌دهم غرور بچه‌ام بشکند

نصب بیتالک