شهرام کرمی: نمایشی روی صحنه آورده‌ایم که شوآف نیست

پخش ۳۷۰ ساعت از تولیدات شبکه‌های استانی سیما در شبکه‌های سراسری
نویسنده و کارگردان نمایش «چه کسی سهراب را کشت؟» معتقد است عوامل اجرایی این اثر نمایشی کوشیده‌اند تا به دور از هیاهوهای تبلیغاتی بی‌مورد، تئاتری اندیشه محور را به مخاطب ارائه دهند.

پخش ۳۷۰ ساعت از تولیدات شبکه‌های استانی سیما در شبکه‌های سراسری