اینفوگرافیک | ارتقاى امنیت گردشگران خارجى در راستاى توسعه صنعت گردشگرى

پخش داستان‌های کهن ایرانی در یک سریال رادیویی
دستورالعمل ارتقاى امنیت گردشگران خارجى و مقصدهای گردشگری براساس پیشنهاد معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و دستور رئیس‌جمهور در راستای گسترش فضای مطلوب‌تر برای توسعه گردشگری در دولت یازدهم تدوین و تصویب شد.

پخش داستان‌های کهن ایرانی در یک سریال رادیویی