داروی جدید درمان سرطان کبد که اف‌دی‌ای تائید کرد

«پایتخت ۵» در شیرگاه مازنداران مقابل دوربین می‌رود
اداره نظارت بر دارو و غذای آمریکا(اف‌دی‌ای)، داروی جدیدی را برای درمان شایع ترین شکل سرطان کبد به نام کارسینوم هپاتوسلولار تصویب کرد.

«پایتخت ۵» در شیرگاه مازنداران مقابل دوربین می‌رود