فیلم | سکته قلبی و مرگ بازیگر هنگام اجرای تئاتر

پایان کار پرونده جنجالی کارگردان برنده اسکار
یک هنرمند چچنی هنگام اجرای تئاتر بر اثر سکته قلبی درگذشت. تماشاچیان و حتی هنرپیشه خانم نقش مقابل این هنرمند چچنی هنگام افتادنش برای او دست زدند و خندیدند زیرا فکر می‌کردند که زمین خوردن او بخشی از نمایش است که بسیار خوب اجرا شده است.

پایان کار پرونده جنجالی کارگردان برنده اسکار